Welkom bij Vereniging Lawn Tennis Bladel

Oproep
   (13-01-2020)

We gaan de keuken en het sanitair een extra grondige schoonmaakbeurt geven. De bedoeling is om dit 1 keer per kwartaal te doen. Je mag de schoonmaakbeurten inruilen voor een bardienst.

Welke leden (m/v) willen ons paviljoen extra laten blinken?

De eerste keer is gepland op 21 februari om 13.00 uur.

Aanmelden bij:

(Terug naar boven)


Bardiensten
   (13-01-2020)

Ieder lid van 18 jaar en ouder tot de leeftijd van 80 jaar wordt verzocht twee bardiensten per jaar te draaien.
We hebben een financieel gezonde tennisclub. Omdat de bardiensten worden verzorgd door onze eigen clubleden, kunnen we de contributie laag houden.

Aangezien vorig jaar een meerjarige KNLTB-pas is uitgegeven, worden er dit jaar geen nieuwe passen uitgegeven. Echter is het wel van belang dat je je bardiensten regelt voor komend jaar. Uiteraard bieden we weer de service waarbij je naar het paviljoen kan komen zodat de diensten in overleg met jouw agenda worden ingepland. De data waarop dit kan zijn als volgt:

Woensdag 29 januari tussen 19 en 20:30 uur.
Woensdag 5 februari tussen 19 en 20:30 uur.
Woensdag 12 februari tussen 19 en 20:30 uur.

Je kan vanaf heden ook al zelf je diensten inplannen door in te loggen op MijnKNLTB of via de KNLTB app!
Zie ook menu-item Vereniging-Bardiensten voor meer informatie omtrent de bardiensten.

(Terug naar boven)


Degustazione di vino
   (03-01-2020)

Ook in 2020 staat er een wijnproeverij op de agenda (voor mannen en vrouwen): vrijdagavond 6 maart.

Zie bijlage voor het volledige artikel.

(Terug naar boven)


Algemene Ledenvergadering
   (16-12-2019)

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging.
Deze wordt gehouden maandag 27 januari 2020 in het paviljoen. Aanvang 20.00 uur.
Reserveer deze datum vast in uw agenda en/of noteer dit op de kalender. Wij rekenen op een grote opkomst! Ook de ouders van jeugdleden zijn welkom.

agenda:
1. opening en vaststellen agenda.
2. voorstellen ingediend door tenminste vijf leden.
3. ingekomen stukken en mededelingen.
4. vaststellen notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2019.
5. vaststellen jaarverslagen en de jaarrekening over 2019.
6. verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
7. benoeming bestuurs- en/of commissieleden.
8. benoeming kascontrolecommissie
9. ontwikkelingen 2020.
10. vaststellen begroting, contributie, barprijzen 2020.
11. rondvraag.
12. sluiting.

 

Het bestuur

(Terug naar boven)


Inschrijven voorjaarscompetitie 2020
   (11-12-2019)

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2020 is geopend. Teams kunnen zich opgeven door voor donderdag 2 januari 2020 het aanmeldingsformulier in zijn geheel in te vullen en te sturen naar:

Om een team in te kunnen schrijven, is het van belang dat alle gegevens op het formulier correct ingevuld zijn. Geef als captain ook aan of jullie 17+ of 35+ willen spelen en of je alleen dubbels of ook singles wil spelen. Het aanbod van de competitiesoorten is gewijzigd zie hiervoor het voorjaarscompetitie aanbod. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft aan welke competitie jullie willen deelnemen. Meer informatie over de voorjaarscompetitie via de website: www.knltb.nl/voorjaarscompetitie.

De competitie wordt gehouden in week 14 tot en met week 24 in 2020, zie speeldata- voorjaarscompetitie 2020. De KNLTB past de mogelijkheden voor het spelen van competitie steeds aan. Zo mogen jeugdteams tijdens deze competitie met een oudere aantreden en is er ook een groene competitie voor jeugd van 10 tot en met 14 jaar. Ook kunnen beginnende tennissers van niveau 8 of 9 op donderdagavond of zondagmiddag meedoen aan een nieuwe competitievorm. Spelen gebeurt dan vooral voor de gezelligheid en de wedstrijden tellen dan ook niet mee voor je speelsterkte. Een team dient te bestaan uit minimaal drie mannen of vrouwen en speelt elke competitieronde twee dubbels. Kijk voor meer informatie op de site van de KNLTB.nl.

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...