Welkom bij Vereniging Lawn Tennis Bladel

DE ACTUELE REGELS ZOALS DIE MET INGANG VAN 14 OKTOBER 2020 VAN TOEPASSING ZIJN
   (16-10-2020)

Alle  KNLTB Competities 2020 zijn per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren. Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.

Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen.

De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten zijn bereikbaar en ook kan er in geklokt worden. Dit is verplicht. 

Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen

De publicaties van de overheid, de nieuwe noodverordeningen en het aanvullende Protocol Sport die zijn opgesteld na de persconferentie in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF zijn leidend. Daarin is besloten om dezelfde richtlijnen te hanteren voor alle sporten, namelijk dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand.

Binnen dat kader kan er veilig gedubbeld worden. Want tennis is geen contactsport. Dubbelen kan met enige aanpassingen goed op 1.5 meter afstand en daarmee voldoen we aan de richtlijn voor het sporten van volwassenen. Voor dubbelen geldt dus, geen fysiek contact, houd altijd minimaal 1.5 meter afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

We zijn blij dat we kunnen blijven sporten.  Sporten is gezond en dat hebben we juist nodig in deze tijd. De aangepaste regels gelden vooralsnog voor 4 weken, maar kunnen tussentijds nog worden aangescherpt of versoepeld.  Maar neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je altijd aan de regels.

Het bestuur

(Terug naar boven)


Gezocht: nieuwe leden voor de Jeugdcommissie (JC)
   (08-09-2020)

Binnen VLTB nemen onze jeugdleden een belangrijke plaats in. Om het enthousiasme voor tennis onder kinderen vast te houden of te vergroten, organiseren we als JC verschillende activiteiten die met tennis te maken hebben, of juist niet

Omdat Wendy, Ellen en Nicole hiermee gaan stoppen, zijn we op zoek naar nieuwe jeugdcommissieleden.

Noortje Baselmans en Karin van Dijk maken ook deel uit van de JC; zij richten zich vooral op de coördinatie van trainingen en competitie.

Wil jij ook een rol in de jeugdcommissie of wil je (af en toe) helpen bij activiteiten die de JC organiseert? Dan zijn wij op zoek naar jou! Neem contact op via

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je één van de huidige jeugdcommissieleden benaderen.

Wendy Groenen
Ellen Schenning
Nicole Tenbült

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...