De lusten en de lasten

Het aardige van een tennisvereniging is dat je er kunt tennissen. Het is de tegenprestatie voor het betalen van de kontributie die weer voor een groot gedeelte worden gebruikt om de banen van de gemeente te kunnen huren en per lid een bijdrage aan de K.N.L.T.B.
Op elk uur van de dag staat het een lid vrij (mits afgehangen op het bord) om in zijn of haar eentje - maar daar is niets aan - of met een tegenstander een partij te spelen.
Daarnaast bestaan de lusten uit:

  • het kunnen inschrijven voor toernooien, wedstrijden e.d. waarbij overigens door de T.C. rekening wordt gehouden met éénieders speelsterkte;
  • het ontvangen van het verenigingsblad de "Topspin" en eventuele andere uitgaven;
  • mogelijke deelname aan de competitie;
  • het in het paviljoen "nakaarten" onder het genot van een hapje en/of drankje over de gespeelde partij.
    Kortom, uit deelname aan alle aktiviteiten binnen onze vereniging.

De lasten zijn bij onze vereniging niet alleen te vertalen in financiën, maar ook in - met een groot woord - morele verplichtingen. Over de financiële lasten zijn we gauw uitgepraat. Leden die niet betaald hebben, mogen niet spelen, eigenlijk zijn zij ook geen lid.

Over de overige verplichting kunnen wij eigenlijk kort zijn. Ze zijn gebaseerd op samenwerking die binnen elke vereniging vanzelfsprekend behoort te zijn. De twee belangrijkste verplichtingen zijn: bardienst draaien voor seniorleden en verplicht baanonderhoud voor alle leden na elke speelperiode.

De opbrengst uit de bar staat de vereniging niet toe een vaste beheerder aan te stellen, daarom houdt de vereniging de barexploitatie in eigen hand. Ieder seniorlid betaalt bij de contributiebetaling een barbijdrage. Voor iedere verplichte bardienst ontvangt men een vergoeding. In de praktijk komt het voor de seniorleden hier op neer, dat er (tenminste) één keer per jaar bardienst gedraaid moet worden. Dit lijkt simpel en niet onoverkomelijk, toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt. Ieder seniorlid wordt aan het begin van het tennisseizoen gevraagd of hij/zij bardienst wil draaien.

Het tweede punt is het baanonderhoud. Zoals U in het baanreglement kunt lezen dient de baan na iedere speelperiode geveegd te worden en indien nodig bij droog weer vóór iedere speelperiode gesproeid te worden. Dit is van wezenlijk belang daar anders de banen in slechte conditie komen te verkeren. Bij twijfel, steek dan gerust uw licht op bij andere leden, die reeds langer ervaring hebben.


Ogenblik a.u.b. ...