Studenten regeling

Seniorleden in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar, die uitwonend zijn en een dagopleiding volgen, komen in aanmerking voor een studententarief. Deze regeling geldt alleen zolang er geen wachtlijst is en houdt in dat de student € 84,00 betaalt als seniorlid. Zij dienen dit elk jaar voor 1 februari, schriftelijk, kenbaar te maken bij de ledenadministratie.
Uitwonend wil zeggen: wonen buiten een straal van 10 kilometer van Bladel.
Seniorleden, die halverwege het tennisseizoen gaan studeren en uitwonend zijn, krijgen vanaf dat moment naar rato restitutie van contributie voor het volgend tennisseizoen.

Ogenblik a.u.b. ...