Slapende leden

Een lid dat om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is om te tennissen en toch lid van de vereniging wil blijven, kan worden aangemeld als slapend lid. Een schriftelijk verzoek daartoe dient bij de secretaris te worden ingediend voor 1 januari. De contributie voor slapende leden bedraagt € 10,00. Een slapend lid ontvangt geen KNLTB-pas.


Ogenblik a.u.b. ...