Bardienst regeling

De bar vormt voor de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Hierdoor kan de contributie laag blijven en kunnen er extra zaken gefinancierd worden.
De organisatie en het beheer van de bar geschiedt door de barcommissie. Deze zorgt voor de inkopen, het schoonmaken en de planning. Tevens wordt aandacht besteed aan de milieueisen die worden opgelegd.

bardiensten

Ieder seniorlid tot 80 jaar is in principe verplicht om minimaal twee maal per jaar een bardienst te draaien. Tijdens de ledenvergadering van 27 januari 2014 is besloten de bardienstvergoeding af te schaffen. De bardienstmedewerker ontvangt dus geen bardienstvergoeding meer.
De barcommissie heeft hierop het bardienstenformulier aangepast.

het niet draaien van bardiensten

Leden die actief zijn in commissies of andere taken vervullen, kunnen vrijstelling vragen via het onderstaand formulier. Het bestuur oordeelt dit per situatie.

Leden die geen bardienst draaien, worden belast met een afkoopsom.
De jaarlijkse afkoopbijdrage is vastgesteld door het bestuur op 30 euro per niet gedraaide bardienst.
Via het afkoopformulier bardienstrooster is het mogelijk om de bardiensten af te kopen. Ook deze vindt u onderaan deze regeling.

bardienstrooster

Op de website van VLTB wordt het jaarprogramma bekend gemaakt en naar aanleiding daarvan het bardienstrooster bekendgemaakt. Tevens wordt aangegeven het schema van de ploegleiders. U kunt dan al zien bij welke ploegleider u bent ingedeeld. Mocht u onverhoopt op de ingedeelde tijd niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Ruilen met een ander kan natuurlijk ook. Hiervan dient u wel de betreffende ploegleider of ploegleiders in kennis te stellen. De indeling van ploegleiders is een verantwoording van de barcommissie.|

Degene die bardienst heeft, haalt bij de verantwoordelijke ploegleider de sleutels van het paviljoen en het wisselgeld op. Wisselgeld zal spoedig verdwijnen, zodat alleen pinbetalingen mogelijk zijn.
Zodra de bardienst is beëindigd wordt dat vervolgens weer teruggebracht naar de verantwoordelijke ploegleider. Het begeleidend bardienstformulier dient te worden ingevuld.
Op deze wijze en met ieders medewerking zal de bar een bij uitstek gezellig ontmoetingspunt zijn.

Barreglement

Als u bardienst heeft bent u verantwoordelijk voor het goede verloop van de bardienst. De ploegleider is uw contactpersoon. Bel hem op als er problemen zijn of als er iets niet duidelijk is. Mocht uw ploegleider onverhoopt niet bereikbaar zijn, bel dan een ander barcommissielid. Per bardienst mag u twee gratis consumpties gebruiken.
Denk aan het rookverbod in het Paviljoen.
Aan kinderen onder de 18 jaar mag geen alcohol worden geschonken.
U wordt verzocht de digitale cursus IVA-instructie te volgen via http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751

Wisselgeld

Er is meestal maar een beperkte hoeveelheid wisselgeld aanwezig. Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk met kleingeld en gepast te betalen.
Op korte termijn zal wisselgeld niet meer mogelijk zijn; het is de bedoeling dat er alleen nog met de pin betaald gaat worden.

Baanverlichting

De baanverlichting wordt op eigen verzoek aangedaan.
De baanverlichting gaat tijdens competitiewedstrijden en toernooien uit meteen na de gespeelde wedstrijden.

Sluitingstijden

Het paviljoen dient door de barkeeper uiterlijk om 23.00 uur worden gesloten.
In overleg met de aanwezige personen is het mogelijk de bardienst over te dragen na 23.00 uur aan een verantwoorde persoon.

Werkzaamheden voordat u sluit

* laat de kassa, nadat die geleegd is, open staan
* dek de glazen af en veeg daarna de vloer aan
* maak het rooster van de tap schoon
* zorg dat de afwas is gedaan
* leeg de asbakken (kijk goed of er niets meer brandt)
* schakel de muziekinstallatie uit en sluit de kast
* controleer of alle lampen uit zijn
* sluit de deuren
* breng de sleutel, het geld en het ingevulde formulier terug bij de ploegleider.

Vrijstellingsformulier bardienstregeling

Afkoopformulier bardienstregeling

 


Ogenblik a.u.b. ...