Bardienst regeling

De bar vormt voor de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Hierdoor kan de contributie laag blijven en kunnen er extra zaken gefinancierd worden. De organisatie en het beheer van de bar geschiedt door de barcommissie. Deze zorgt voor de inkopen, het schoonmaken en de planning. Tevens wordt aandacht besteed aan de milieueisen die worden opgelegd.

bardiensten
Ieder seniorlid tot 80 jaar is in principe verplicht om minimaal twee maal per jaar een bardienst te draaien. Tijdens de ledenvergadering van 29 januari 2018 is besloten om de bardienstregeling op een aantal punten aan te passen.

Bij de jaarlijkse uitgifte van de nieuwe KNLTB-pas  is het op vooraf gecommuniceerde avonden mogelijk om de nieuwe pas op het paviljoen af te halen en direct bardiensten in te plannen danwel af te kopen. Voor het afkopen van de bardienstverplichting wordt ter plaatse het afkoopformulier ingevuld en contant de bardienstverplichting afgekocht of later het bedrag overgemaakt. Het bedrag voor het afkopen van de verplichting voor het gehele jaar is Euro 40,-.

- Daarnaast worden sommige bardiensten aangemerkt als dubbele bardienst, tijdens het open toernooi en de clubkampioenschappen. Deze diensten zijn extra belangrijk voor de vereniging en het succesvol zijn van het desbetreffende evenement. Wanneer op een dergelijk moment een bardienst wordt ingepland, is er met 1 dienst voldaan aan de bardienstverplichting van het gehele jaar!

Leden die actief zijn in commissies of andere taken vervullen of willen gaan vervullen, kunnen vrijstelling vragen via het vrijstellingsformulier wat ook beschikbaar is op deze website, evenals het afkoopformulier.

Zelf inplannen bardienst
Naast het ter plekke inplannen van de bardiensten bestaat ook de mogelijkheid om zelf de dienst in te plannen. Via http://mijn.knltb.club kan u bij de dienstenplanner zelf een bardienst inplannen. Eveneens kan u hier uw gegevens up to date maken en wijzigingen in contactgegevens doorvoeren. Zodra een bardienst via de dienstenplanner is ingepland, ontvangt u een e-mail, daarnaast volgt er nog een herinneringsmail. Zorg er dus voor dat uw correcte e-mailadres bekend is.
Mocht u onverhoopt op de ingedeelde tijd niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Degene die bardienst heeft, haalt bij de verantwoordelijke ploegleider de sleutel van het paviljoen op. Zodra de bardienst is beëindigd dient de paviljoensleutel weer teruggebracht naar de verantwoordelijke ploegleider. Let erop dat u voordat u voor de eerste keer een bardienst verzorgt, de IVA cursus (dit kost 10 minuten van uw tijd) hebt afgerond. De link naar de cursus is http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751  en staat tevens in de herinneringsmail voor de ingeplande bardienst. In geval van controle door de opsporingsambtenaar van de Gemeente Bladel dienen wij als vereniging aan te tonen dat er gecertificeerde bardienstvrijwilligers zijn aangesteld. Op het niet naleven hiervan staan hoge boetes en kunnen de gevolgen voor onze vereniging erg vervelend zijn! Op deze wijze en met ieders medewerking zal de bar een bij uitstek gezellig ontmoetingspunt zijn.

Barreglement
Als u bardienst heeft bent u verantwoordelijk voor het goede verloop van de bardienst. De ploegleider is uw contactpersoon. Bel hem op als er problemen zijn of als er iets niet duidelijk is. Mocht uw ploegleider onverhoopt niet bereikbaar zijn, bel dan een ander barcommissielid. Per bardienst mag u twee gratis consumpties gebruiken. Denk aan het rookverbod in het Paviljoen. Aan kinderen onder de 18 jaar mag geen alcohol worden geschonken.

Baanverlichting
De baanverlichting wordt op eigen verzoek aangedaan. De baanverlichting gaat tijdens competitiewedstrijden en toernooien uit meteen na de gespeelde wedstrijden.

Sluitingstijden
Het paviljoen dient door de barkeeper uiterlijk om 23.00 uur worden gesloten. In overleg met de aanwezige personen is het mogelijk de bardienst over te dragen na 23.00 uur aan een verantwoorde persoon. Werkzaamheden voordat u sluit;
- spoelen van de glazen
- afnemen van de bar en het barrooster
- afnemen van de tafels in het paviljoen
- vastzetten van het terrasmeubilair
- vaatwasser aanzetten
- koelingen bijvullen middels FIFO-methode (first in, first out)
- verlichting uitschakelen, deur sluiten.


Ogenblik a.u.b. ...