Belangrijke informatie

De arbeidsinspectie controleert regelmatig op de naleving van regels.
Ook wij moeten met onze kantine zorgen dat aan de eisen wordt voldaan, daarmee worden vaak pittige boetes voorkomen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we onnodige risico’s moeten uitsluiten voor de gebruikers van de kantine. Eén van die risico’s wordt hieronder besproken.

K O O L Z U U R (kooldioxide - CO 2)

In ons paviljoen wordt bier getapt van het vat, dus er is ook koolzuur nodig. Deze koolzuurflesjes (klein en grijs van kleur) staan in het magazijn, rechts achter de ingangsdeur van het magazijn.
Dit gas kan bij onkundig gebruik tot gevaarlijke situaties leiden.

· Kooldioxide is kleur- en reukloos
· Kooldioxide kan door inademing worden opgenomen in het lichaam
· Concentraties kooldioxide van 7 % veroorzaken hartkloppingen, hoofdpijn, zwakte
en spiertrekkingen
· Concentraties kooldioxide van 10 % en meer zijn dodelijk
· Langdurige blootstelling kan bevriezing veroorzaken.

Hierbij wat veiligheidstips:

1. Een cilinder moet rechtop aan de beugel met ketting worden vastgezet.
2. Een cilinder moet niet zonder reduceerventiel worden aangesloten.
3. Een cilinder mag niet worden blootgesteld aan warmtebronnen.
4. Toegangswegen tot deuren moeten altijd vrijgehouden worden.
5. Een koolzuurvoorziening moet door deskundigen worden gerepareerd (nooit zelf doen).
6. Een lekkende cilinder moet buiten het gebouw worden gezet ( weegt bijna niets )
7. Een storing altijd melden bij de ploegleider.


Ogenblik a.u.b. ...