Online inplannen van je bardienst

Als lid van onze tennisclub vragen we je om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de club door het vervullen van twee bardiensten per jaar. Hierdoor kunnen we de bar zoveel mogelijk open stellen, maar ook de contributies en consumptieprijzen beheersbaar houden.

Bardiensten (besluit ALV)

In de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2014 is in verband hiermee besloten dat ieder seniorlid van 18 tot 80 jaar wordt verplicht om minimaal twee maal per jaar een bardienst te draaien.
Ook is besloten dat leden, die actief zijn in commissies of andere taken vervullen, vrijstelling kunnen vragen.
Leden die geen bardienst willen draaien (en ook geen andere functies vervullen) kunnen dit afkopen  door een jaarlijkse afkoopsom te betalen van € 60,00. Vrijstelling hebben leden die een bestuurs- en/of commissiefunctie vervullen, of anderszins een taak hebben binnen de organisatie.
Het formulier waarmee vrijstelling kan worden gevraagd of diensten kunnen worden afgekocht, wordt binnenkort aangeboden. Je ontvangt daarover nog een bericht.

Komt men bij een ingeplande bardienst zonder afmelding niet opdagen, dan geldt een boete van 30 euro (per bardienst), ter beoordeling van de barcommissie/planners.
Het bestuur beslist aan de hand van opgegeven functies of leden al dan niet vrijgesteld zijn van bardiensten.
Het bestuur zal aan het eind van het jaar het barsysteem na opgedane ervaringen  evalueren en zo nodig bijstellen.

 

Voor wie geldt de bardienstplicht

  • Actieve leden die op 1 januari 2015  18 jaar of ouder zijn en die geen vrijstelling hebben en/of geen diensten hebben afkocht, worden geachte twee bardiensten te draaien.
  • Slapende leden en leden die op 1 januari 2015  80 jaar of ouder zijn,  hoeven geen bardienst te draaien.

Indien je niet bent vrijgesteld en niet hebt afgekocht èn zelf geen bardienst inplant zal deze voor je ingepland worden.

 

Bardienstplanner

Onze tennisclub maakt vanaf nu gebruik van de bardienstplanner van de KNLTB waarin je zelf je bardiensten kunt inplannen. 

In slechts 5 stappen kun je je bardienst online plannen (is gekoppeld aan het afhangbord) :

  1. Ga naar de site http://www.afhangbord.nl/content/html/31.asp, vul je KNLTB nummer (bondsnummer) in en klik op "versturen". Tip:  Je vindt het bondsnummer op je tennispas.
  2. Je ontvangt binnen enkele minuten een mail op het e-mailadres dat bij de KNLTB bekend is. Volg de instructies in de mail op. Ontvang je geen email? Controleer dan eerst of de mail in je spamfilter (map ongewenste mail) zit. 

    Het kan ook zijn dat de KNLTB een oud e-mailadres van je heeft. Stuur dan een email naar  en geef je juiste e-mailadres door. Geef voor de zekerheid ook je huidige mobiele nummer door.


  3. Login op de barplanner van de KNLTB en ga naar "Bardienst". Klik op een van de groen gekleurde dagen in de kalender en vervolgens op "Inschrijven". Tip: Als je bekijkt wat er achter “Let op” staat onder de kalender, dan kun je zien of er wat er te doen is die dag. Bijvoorbeeld een ‘normale dag’ of ‘clubkampioenschappen’ zodat je weet wat je te wachten staat. Je ziet je bardiensten in het blauwe vak rechtsonder op de pagina. Dat is alles!

Let op:

  • Uitschrijven van een bardienst kan tot 20 dagen voor aanvang van de bardienst. Hiervoor moet je wel eerst een derde bardienst aanmaken. Pas dan kun je een je uitschrijven voor een eerdere bardienst.
  • Indien je onverhoopt je eigen ingeplande afspraak niet na kunt komen ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger!

Tip: Gebruik hiervoor de ledenlijst op www.afhangbord.nl

Voor vragen, aarzel niet om een mail te sturen naar .

 

Hartelijke groet,
Barcommissie/de bardienstplanners

 


Ogenblik a.u.b. ...