Ploegleiders

2 december t/m 5 januari Rita Clemens Doolandweg 40 06-42825460
6 januari t/m 19 januari Lies Touwen Genestetlaan 4 06-29217640
20 januari t/m 2 februari Ciska Verdaat Hofstad 21 06-28917831
3 februari t/m 16 februari Rian Schoofs Varkensmarkt 7 06-25411366
17 februari t/m 1 maart Rita Clemens Doolandweg 40 06-42825460
2 maart t/m 15 maart Lies Touwen Genestetlaan 4 06-29217640
16 maart t/m 29 maart Ciska Verdaat Hofstad 21 06-28917831
30 maart t/m 12 april Rian Schoofs Varkensmarkt 7 06-25411366
13 april t/m 27 april Ton Antonis Binnenweg 6 06-53780183

Ogenblik a.u.b. ...