Aan- en afmelden

Aanmelding

Lid worden van de vereniging doe je door het inschrijfformulier te versturen naar de ledenadministratie. Zie de homepage rechtsboven: Lid worden?

Bij de inschrijving dien je te tekenen voor de automatische incasso van de contributie, en eventueel de bardienst-afkoop. 

Afmelding
Het lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 december worden opgezegd bij de ledenadministratie. Indien u na 1 december, maar voor 1 januari opzegt, zijn per lid € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. In dat geval blijft je lidmaatschap gehandhaafd tot 31 december daaropvolgend.
Je kunt je afmelding sturen aan: Ledenadministratie VLTB  ([email protected]).

Belangrijk: je ontvangt per mail een bevestiging van je opzegging. Heb je deze niet binnen twee weken nadat je hebt opgezegd ontvangen, informeer dan even bij de ledenadministratie.