Aan- en afmelden

Aanmelding

Lid worden van de vereniging doe je door het inschrijfformulier te versturen naar de ledenadministratie. Zie de homepage rechtsboven: Lid worden?

Bij de inschrijving dien je te tekenen voor de automatische incasso van de contributie, en eventueel de bardienst-afkoop. 

Afmelding

Het lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 december worden opgezegd bij de ledenadministratie. Indien u na 1 december, maar voor 1 januari opzegt, zijn per lid € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. In dat geval blijft je lidmaatschap gehandhaafd tot 31 december daaropvolgend.
Je kunt je afmelding sturen aan: Ledenadministratie VLTB  ([email protected]).

Belangrijk: je ontvangt per mail een bevestiging van je opzegging. Heb je deze niet binnen twee weken nadat je hebt opgezegd ontvangen, informeer dan even bij de ledenadministratie.

Let op!

Verder dient u er op te letten dat het lidmaatschap bij Vltb en het volgen van tennis-/padellessen los van elkaar staan. Het feit dat iemand stopt met het volgen van lessen, betekent niet automatisch dat iemand stopt als lid bij de vereniging. Er moet te allen tijde opgezegd worden bij de vereniging zelf  ([email protected]).