Contributie en bijdrage regeling

Contributie voor 2023

Senior leden (jaar dat je 21 wordt) per jaar € 120,-.

Jong volwassen (vanaf het jaar dat je 18 wordt) per jaar € 100,-. In het jaar dat je 21 wordt, verandert je lidmaatschap naar een senior lidmaatschap. 

Junioren (tot 17 jaar) per jaar € 67,-.

Alle leden vanaf 18 jaar worden verplicht om 2x per jaar een bardienst te draaien. Mocht men deze diensten willen afkopen dan betaalt men € 60,--per jaar. 

Indien men later in het jaar lid wilt worden dan gelden de volgende kosten:

  Senioren Jong volwassen Junior
vanaf 1 mei 100,-- 77,-- 53,--
vanaf 1 juni 92,50 68,-- 47,--
vanaf 1 juli 80,-- 59,-- 41,--
vanaf 1 augustus 67,50 50,-- 35,--
vanaf 1 september 57,50 43,50 31,50
vanaf 1 oktober  45,-- 31,50 25,50
vanaf 1 november 32,50 25,50 19,50
vanaf 1 december 20,-- 16,50 13,50

Als nieuw lid kun je maar 1x gebruikmaken van bovenstaande regeling. Daarna verplicht je je aan een jaarlidmaatschap. 

Zomer- en winterlidmaatschap

Vltb biedt de mogelijkheid om alleen in de zomermaanden gebruik te mogen maken van de banen. In de periode van 1 juni tot 31 augustus kun je een zomerabonnement aanvragen. Kosten hiervoor zijn € 50,-- voor die periode. Dat kan overigens ook voor de winterperiode (1 oktober tot 31 december). Je ontvangt dan een Knltb-pas waarmee je de banen kunt afhangen. Hiervoor kun je je inschrijven via onze site en dient er een aanvullende mail naar de ledenadministratie ([email protected]) gestuurd te worden met de vermelding dat het gaat om een zomerabonnement. 

Studentenregeling

Leden in de leeftijdscategorie 21 tot en met 24 jaar, die uitwonend zijn en een dagopleiding volgen, komen in aanmerking voor een studententarief. Zij dienen dit elk jaar voor 1 januari, schriftelijk, kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal het volledige seniorentarief worden geïnd. (Uitwonend wil zeggen: wonen buiten een straal van 20 kilometer van Bladel).

Rustend lid

Een lid dat om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is om te tennissen en toch de vereniging financieel wil steunen, kan worden aangemeld als slapend lid. Je kunt je daarvoor aanmelden bij de ledenadmininistratie ([email protected]) De contributie voor slapende leden bedraagt € 12,00 per jaar. Een slapend lid ontvangt geen KNLTB-pas en mag geen gebruikmaken van de faciliteiten. 

Incassering

Ieder nieuw lid wordt geacht bij het inschrijven ook de machtiging te ondertekenen voor het innen van de jaarlijkse contributie. De incassering zal plaatsvinden in januari. Na 2 mislukte incassopogingen zal € 10,- extra in rekening worden gebracht. Dan wordt ook de Knltb-pas geblokkeerd en mag men geen gebruikmaken van de faciliteiten van Vltb totdat de betaling is voldaan.
Bij betaling na 1 juni wordt het verschuldigde contributiebedrag verhoogd met € 30,-. Wanneer na 1 september de contributie nog niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Leden die zich na de jaarlijkse incasso in januari inschrijven, ontvangen een factuur voor de resterende periode. Zodra deze betaald is, bent u pas lid van onze vereniging. U ontvangt na 15, 30, 45 en 60 dagen een herinnering. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt u als lid uitgeschreven bij zowel Vltb als bij de Knltb. 

Nieuwe leden die zich inschrijven voor een zomer- of winterlidmaatschap dienen eerst aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, alvorens men een pasje ontvangt om banen mee af te kunnen hangen. 

Gezinskorting

Gezinnen met 4 leden die als jaarlidmaatschap staan geregistreerd, wonend op hetzelfde adres, krijgen € 5,00 korting per persoon. Leden met een zomer- of winterlidmaatschap hebben geen recht op gezinskorting.

Reglement omtrent blessures

Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldoen, mits men
* Blessure treedt op in de eerste maand van het seizoen.
* Lid kan daardoor het gehele jaar niet tennissen.
* Medische verklaring van arts dient te worden overlegd.
* Er wordt maximaal 75% terug betaald.
* Uitbetaling van die 75% geschiedt aan het einde van seizoen.

Knltb-passen

Bij lidmaatschap van Vltb ontvang je een Knltb-pas. Je hebt deze nodig om ingang tot het paviljoen te verkrijgen en om banen te reserveren. Tevens moet de Knltb ledenpas getoond worden bij competitiewedstrijden en toernooien. Alleen de leden, die hun aan betalingsverplichtingen hebben voldaan, krijgen deze pas. 

Bij verlies van de Knltb ledenpas moet de ledenadministratie een duplicaat aanvragen. De daaraan verbonden kosten bedragen € 5,--.

Introductieregeling

Wil je graag een keer tennissen met iemand die geen lid is? Dat kan uiteraard! Hiervoor doe je het volgende:
• Mail de ledenadministratie [email protected].
• Geef aan op welke dag je met je introducee wil tennissen.
• Maak € 5,- (voor senior) of € 2,50 (voor junior) over op rekeningnummer
NL73RABO0107508400 t.n.v. Vltb (+ naam lid).
Wij zorgen dat je ledenpas op de dag dat je graag met je introducee wil tennissen, is geactiveerd om mee af te hangen. De pas kan opgehaald worden bij de ledenadministratie Sniederslaan 71 te Bladel en dient daarna op dit adres weer ingeleverd te worden. Ieder Vltb-lid mag maximaal 3x per jaar iemand introduceren.