Welkom bij Vereniging Lawn Tennis Bladel

De Jeugdcommissie zoekt vrijwilligers en helpende ouders
   (06-02-2021)

De jeugdcommissie behartigt de belangen die met de jeugd te maken hebben. Zo organiseert de commissie jaarlijks diverse activiteiten, zoals Toss-wedstrijdjes, onderlinge toernooitjes en andere gezellige activiteiten voor de jeugd bij de VLTB. De VLTB wil hiermee de jeugd meer met elkaar verbinden en het plezier in het tennissen vergroten.

Activiteiten organiseren
Er ligt al een globale planning en korte uitwerking van verschillende activiteiten voor de jeugd klaar. Het is namelijk niet nodig dat het wiel ieder jaar weer opnieuw uitgevonden wordt, maar een nieuwe, frisse input is natuurlijk altijd welkom. Om activiteiten aantrekkelijker te maken kun je er bijvoorbeeld aan denken om het te verbinden met een leuk thema, gezellige aankleding en een lekker hapje. Of aan het organiseren van een Bingo als afsluiting na een toernooitje.

Hulp
Om deze activiteiten jaarlijks te kunnen organiseren is wel enige voorbereiding en hulp tijdens de activiteiten nodig. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers, met name ouders, die hun steentje daaraan bij willen dragen. Het idee is dat we dit met een groep van ongeveer acht personen willen doen, zodat we met elkaar de taken kunnen verdelen en het voor iedereen zo min mogelijk tijd en energie hoeft te kosten. Immers: vele handen maken licht werk!

Het is dus niet de insteek dat alle jeugdcommissieleden bij iedere activiteit nodig zijn. Per activiteit zullen er, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, steeds 2 of 3 personen de activiteit voorbereiden. Bij de uitvoering is het mogelijk om ouders van deelnemende jeugdleden te vragen voor hand- en spandiensten. Te denken valt hierbij aan het aankleden van het paviljoen en het park, het schenken van ranja, het voorbereiden van een lekker hapje en het plaatsnemen aan de wedstrijdtafel voor het noteren van de uitslagen.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit een activiteitencommissie en de Technische Jeugdcommissie (TJC). De Technische commissie fungeert als contactpersoon voor de trainers en de ouders van de jeugdleden. Ze brengt de ouders en kinderen op de hoogte van informatie over de trainingen en de jeugdcompetitie (Kia Tenniskids Competitie). Deze commissie bestaat uit Karin van Dijk en Noortje Baselmans.

Maar voor de activiteitencommissie zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers. Zie jij het zitten om mee te helpen om de jeugdactiviteiten mogelijk te maken en daarmee het enthousiasme bij de jeugd te vergroten? Geef je dan op door een mail te sturen naar:

(Terug naar boven)


Lockdown
   (25-01-2021)

Het kabinet heeft een aanscherping van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus afgekondigd. Om het aantal contacten tussen mensen te verminderen en besmettingen te voorkomen, moeten we ’s avonds thuisblijven. Vanaf vandaag. zaterdag 23 januari, geldt daarom een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur.

Buiten sporten is nog steeds toegestaan. Dit betekent dat tennis mogelijk is, zolang je zorgt dat je om 21.00 uur thuis bent.

  • De avondklok geldt voor alle leeftijden;
  • De regels voor de groepsgrootte bij volwassenen (maximaal 2 personen, dus enkelspel) en jeugd (onbeperkt) blijven ongewijzigd;
  • De avondklok gaat zaterdag 23 januari in en geldt voorlopig t/m 9 februari;
  • De maatregelen van de huidige lockdown blijven van kracht. 

Deze maatregelen raken iedereen en vragen veel flexibiliteit en organisatiekracht van bestuurders, leraren en spelers. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, we moeten solidair zijn. We doen daarom nogmaals een beroep op jullie discipline en eigen verantwoordelijk om bovenstaande regels na te leven en alles goed te laten verlopen.

 

Het bestuur

(Terug naar boven)


Trainingen voorjaar 2021
   (18-01-2021)

Onder menu Training vindt u de inschrijfformulieren voor de senioren- en jeugdtraining voorjaar 2021.

U kunt rekening houden met het feit dat wij bij het indelen van de senioren- en jeugdtraining zoveel mogelijk hetzelfde schema aanhouden als bij de najaarscyclus. Wilt u echter bij het inschrijven wel duidelijk alle benodigde gegevens invullen?

Trainer Mike Jansen zal in de voorjaarscyclus niet meedraaien met het trainersteam vanwege het feit dat hij is teruggekeerd naar de VS om zijn studie weer op te pakken. Mike zal worden vervangen door een ander lid van het trainersteam.

Ik zou u willen adviseren om, gezien de beperkte tijd die we hebben tussen de sluitingsdatum 15 februari en opstartdatum 1 maart, z.s.m. na ontvangst de inschrijving in te sturen, zodat wij tijdig met de indeling kunnen beginnen om z.s.m. tot een definitieve indeling te komen. Graag uw ingevulde inschrijfformulier sturen naar

Verder wil ik u ook adviseren het trainingen reglement te lezen.

(Terug naar boven)


Voorjaarscompetitie 2021
   (04-01-2021)

De inschrijving is weer geopend voor de voorjaarscompetitie en we gaan er ook vanuit dat we tegen die tijd weer competitie mogen spelen . Zie de volgende informatie:

 

 
Graag voor maandag 11 januari opgeven middels het bijgevoegde formulier of jullie met het team weer meedoen.

(Terug naar boven)


MOGELIJK SCENARIO VOOR DE VRIJDAGAVONDCOMPETITIE IN HET VOORJAAR
   (22-12-2020)

Verenigingen zijn druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe tennisseizoen, zoals de organisatie van de KNLTB Voorjaarscompetitie. In deze periode kunnen spelers zich bij vereniging inschrijven voor deelname aan de competitie.

De KNLTB bereidt zich ook voor en denkt vast na over mogelijke scenario’s afhankelijk van de coronamaatregelen. Eén daarvan is een mogelijke aanpassing voor de drukke vrijdagavondcompetitie: 'Om de week spelen'. Hieronder lichten we dit scenario vast toe.

Het coronavirus is nog steeds aanwezig in ons land en we weten niet hoe het gaat lopen. Er bestaat een grote kans dat we in het voorjaar nog te maken hebben met de 1.5 meter regelgeving. Hier moeten we tijdig op anticiperen. We willen graag dat zoveel mogelijk spelers mee kunnen doen aan de competitie en tegelijkertijd willen we voorkomen dat de druk op de parken te groot is en de 1.5 meter in het gedrang komt. Dit geldt vooral voor de drukke vrijdagavondcompetitie met vaste aanvangstijden.

Deze competitie werd afgelopen najaar vanwege corona 'op tijd' gespeeld. Uit onderzoek onder spelers en VCL’s over de drukte en groei voor de vrijdagavondcompetitie blijkt dat deze maatregel niet positief is ervaren. Andere mogelijke oplossingen worden beter beoordeeld. Het scenario 'om de week spelen' heeft de voorkeur om de drukte op vrijdagavond te spreiden en toekomstige groei mogelijk te maken. Dit scenario kan – in iets aangepaste vorm – ook in 2021 een passende oplossing zijn voor het reguleren van de drukte op de parken en het waarborgen van de 1.5 meter regel.

Wat houdt het scenario 'Om de week spelen' op vrijdagavond precies in?
Alle teams spelen om de week competitie, de heren- en dames teams starten gelijk met de reguliere competitie (9 april). De gemengde teams starten een week eerder (2 april);
Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set;
Ieder team heeft totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken;
De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken;

De KNLTB bepaalt voor aanvang van het maken van de indeling (eind januari) op basis van de verwachte maatregelen in de competitieperiode welk scenario zal worden toegepast tijdens de vrijdagavondcompetitie: een 'normale competitie met 7 speelweken' òf ‘Om de week spelen met 5 speelweken’.

We begrijpen dat de mogelijke invoering van dit scenario wat betekent voor jouw deelname aan de Voorjaarscompetitie en daarom willen we je er graag vooraf over informeren. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 1.5 meter gewaarborgd kan blijven op alle verenigingen, want alleen op deze manier kunnen we samen blijven tennissen en competitie blijven spelen.

Op veel verenigingen kan je je deze periode inschrijven om mee te doen aan de KNLTB Voorjaarscompetitie. Informeer bij jouw vereniging naar het aanbod en schrijf je in. Immers, tennis is leuker als je wedstrijden speelt!

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...