Welkom bij Vereniging Lawn Tennis Bladel

Kampioenen
   (03-02-2018)

Het team van Ton Antonis is kampioen geworden bij de Winteroutdoorcompetitie Zuid 2017/2018 Heren dubbel 35+.

De teamleden zijn: Ton Antonis (teamleider), Bart van Bussel, Ludo van Lierop, Dirk Meijer, Geert Sanders, Wim Segers, Hans Verspaandonk en Peter Vosters.

 

(Terug naar boven)


Algemene Ledenvergadering 2018
   (12-01-2018)

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van onze tennisvereniging.

Deze wordt gehouden maandag 29 januari 2018 in het paviljoen. Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zal o.a. een nieuwe bardienstregeling worden gepresenteerd.

Wij rekenen op een grote opkomst! Ook de ouders van jeugdleden zijn welkom.

 

Namens het bestuur,

Ralf Pijnenburg (secretaris)

 

Agenda:
1.  Opening en vaststellen agenda. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
2.  Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
4.  Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 23 januari 2017.
5.  Vaststellen jaarverslagen en de jaarrekening over 2017.
6.  Voorstel nieuwe bardienstregeling
7.  Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
8.  Voorstel benoeming bestuurs- en commissieleden. .
9.  Pauze.
10. Ontwikkelingen.
11. Vaststellen begroting, contributie, barprijzen 2018.
12. Rondvraag.
13. Sluiting

(Terug naar boven)


Tennis-quizit
   (04-01-2018)

Op vrijdag 26 januari 2018 staat een nieuwe activiteit gepland, voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar. De activiteit duurt van 19.00-21.00u in het clubgebouw van VLTB.
Het belooft een spannende avond te worden.
Jullie hoeven deze keer geen tennisracket mee te nemen.
We willen graag om 19.00u beginnen, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent!
Opgeven vóór 20 januari 2018 via .

De jeugd commissie

(Terug naar boven)


Mannen toss avond
   (02-01-2018)

Rainier van Gelder is de winnaar geworden van de goed verlopen tennis mannenavond toernooi.
Het was een gezellige avond met een goede opkomst.
De bardienst bedankt voor de hapjes en drankjes.

Perry van den Bossche

(Terug naar boven)


Kerstballentoernooi 2017
   (23-12-2017)

Met dit supergezellige toernooi hingen de kerstballen in de boom, gingen de bitterballen rond aan de tafel en vlogen de tennisballen over de baan. Er wordt op onze club elk jaar een kerstballentoernooi georganiseerd voor de jeugd (geel, groen en oranje). Zoals altijd was het ook dit jaar weer een superleuke en gezellige avond, waarop volop kerstmuziek gedraaid werd! Geschikt voor iedereen dus! We hebben veel dubbels gespeeld met iedereen door elkaar, hierdoor werd het ook nog eens leuk met anderen.
Dit stukje is door een jeugdlid geschreven dus die kijken er ook zo tegenaan!
Werd je een beetje moe of had je gewoon zin om bitterballen te eten? Geen probleem! Alles wordt altijd geregeld. Op het einde werd er traditioneel natuurlijk het legendarische rond de baan gespeeld met alle spelers! Het was echt heel leuk en hopelijk ben jij er volgend jaar ook

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...