Welkom bij Vereniging Lawn Tennis Bladel

Tennis Pub Quiz
   (30-01-2019)

Heb jij kennis van tennis? (en nog vele andere weetjes ….)
Na de geslaagde editie van 2018 is er ook dit jaar weer een Tennis Pub Quiz
Noteer vrijdag 22 februari alvast in je agenda
Voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar
De activiteit duurt van 19.00 - 21.00u in het clubgebouw van VLTB
Je hoeft geen tennisracket mee te nemen
We willen om 19.00u beginnen, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent!
Opgeven vóór 17 februari 2019 via

(Terug naar boven)


Wijnproeverij
   (25-01-2019)

Na het succes van afgelopen jaar organiseren we op 15 februari as. een wijnproeverij (voor mannen en vrouwen).

Voor meer informatie bekijk de folder .

(Terug naar boven)


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VLTB
   (09-01-2019)

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging.
Deze wordt gehouden maandag 28 januari 2019 in het paviljoen. Aanvang 20.00 uur.
Reserveer deze datum vast in uw agenda en/of noteer dit op de kalender. Wij rekenen op een grote opkomst! Ook de ouders van jeugdleden zijn welkom.

Namens het bestuur,
Ralf Pijnenburg (secretaris)

agenda:
1.  opening en vaststellen agenda.
2.  voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
3.  ingekomen stukken en mededelingen.
4.  vaststellen notulen algemene ledenvergadering 29 januari 2018.
5.  vaststellen jaarverslagen en de jaarrekening over 2018.
6.  verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
7.  benoeming bestuurs- en/of commissieleden.
8.  benoeming kascontrolecommissie
9.  ontwikkelingen 2019.
10. vaststellen begroting, contributie, barprijzen 2019.
11. rondvraag.
12. sluiting.

(Terug naar boven)


Jeugd evenement
   (02-01-2019)

Op zaterdag 15 december zijn we met de jeugd naar Training Unit geweest. De jeugd heeft zich goed kunnen uitleven. Ludo en Debbie hebben ze twee uur meegenomen in een intensieve training. Allereerst hebben ze diverse oefeningen gedaan, waarbij al de spiergroepen goed zijn opgewarmd. Vervolgens hebben ze kunnen ervaren dat tennissen en boksen veel overeenkomsten kent. De forehand en backhand en zelfs de opslag zijn terug te vinden in boksslagen. Je moet kunnen aanvallen en verdedigen om tot een goed potje boksen te kunnen komen. Het was een sportieve gezellige middag!
 
De jeugdcommissie

(Terug naar boven)


Zonnepanelen én nieuwe Led verlichting verrijken onze accommodatie
   (21-12-2018)

Afgesproken is dat alle Kempengemeenten in 2025 energieneutraal dienen te zijn. In dat kader is de gemeente Bladel nu bezig om al haar gebouwen energieneutraal c.q. energiezuinig te maken. Onderdeel daarvan is de ‘verduurzamen/energie besparende maatregelen sportaccommodaties’.
Afgelopen week is onze accommodatie voorzien van nieuwe Led verlichting en zijn er 58 zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze voorzieningen zijn in opdracht van de gemeente aangebracht. De lampen waren aan vervanging toe. De nieuwe Led- lampen leveren een flinke besparing aan energielasten op voor onze vereniging. Bovendien leveren deze lampen 30 % meer licht op. Deze lastenverlichting komt volledig ten goede aan onze vereniging. Voordeel van de nieuwe verlichting is ook  dat de lampen meteen aan en uit gaan en niet opgewarmd of afgekoeld hoeven te worden.
De 58 aangebrachte zonnepanelen zijn op kosten van de gemeente aangelegd en 10 %  van de energiebesparing komt ten goede aan onze vereniging. 
Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om onze accommodatie energiezuiniger te maken.
We doen een beroep op onze leden om ná afloop van het gebruik van de tennisbanen, meteen het licht uit te schakelen en sowieso op alle gebieden milieubewust met onze voorzieningen om te gaan.

Het bestuur

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...