Doelstelling VLTB

In artikel 3 van de statuten is het doel van de vereniging omschreven als: "Het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport". Hierna volgt onmiddellijk hoe dat dan wel verwezenlijkt dient te worden:

  • Het vormen van een band tussen haar leden;
  • Het maken van propaganda voor het tennisspel;
  • Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de K.N.L.T.B.;
  • Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder leden;
  • Het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil;
  • Het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal de competitie;
  • Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging ten dienste staan en al hetgeen omschreven is in het huishoudelijk reglement;

Dit alles is een hele mond vol, maar ook erg duidelijk. Toch geeft het in al zijn duidelijkheid nog niets aan van de sfeer waarin we dat willen doen. Een sfeer waarin het ontmoeten en plezier in het tennissen hoge ogen gooit. Hoewel er bij de V.L.T.B. bepaald geen sprake is van topsport, kan het groeiende prestatiepeil makkelijk het gevoel oproepen van "voorrang" in de tijd en middelen. Het bestuur is zich daarvan bewust, doch gaat haar verantwoordelijkheid in deze niet uit de weg. Zorgvuldige afwegingen worden gemaakt om zowel de prestatie gerichte leden als ook de recreatieve leden over het gehele seizoen aan hun trekken te laten komen. Is het bij de senioren al moeilijk aan te geven waar de zuivere recreatie ophoudt en het zuivere prestatieve begint, bij de junioren is dat nog veel moeilijker.

Hoe de ontwikkeling van plezier in tennis mee te geven, ongeacht het niveau waarop ze de bal slaan. Daarmee blijven we heel dicht bij het doel, zoals dat in de statuten omschreven staat. Plezier en gezelligheid zijn voor ons allen van belang en behoeven prestaties niet in de weg te staan.

Laten we met elkaar zorgen, dat die sfeer kenmerkend zal zijn en blijven voor de leden van de V.L.T.B.