De lusten en de lasten

Het aardige van een tennisvereniging is dat je er kunt tennissen. Het is de tegenprestatie voor het betalen van de contributie. De contributie wordt voor een groot gedeelte gebruikt om de banen van de gemeente te kunnen huren, de accommodatie op orde te houden en om per lid een bijdrage aan de K.N.L.T.B. af te dragen.
Op elk uur van de dag staat het een lid vrij (mits afgehangen op het bord) om  een partij te spelen, mits zijn medespelers ook lid zijn. Niet-leden mogen tegen een vergoeding éénmalig meespelen (zie introductieregeling).

Daarnaast bestaan de lusten uit:

  • het kunnen inschrijven voor toernooien, wedstrijden e.d. 
  • mogelijke deelname aan de competitie;
  • het in het paviljoen "nakaarten" onder het genot van een hapje en/of drankje over de gespeelde partij.
    Kortom, uit deelname aan alle activiteiten binnen onze vereniging.
  • mogelijke inschrijving voor trainingen, uitgevoerd door een externe tennisschool.

De lasten zijn bij onze vereniging niet alleen te vertalen in een financiële bijdrage, maar ook in morele verplichtingen.

  • financiële bijdrage (lidmaatschap): personen die niet betaald hebben zijn geen lid en mogen derhalve geen gebruik maken van de banen.
  • bardienst draaien voor seniorleden: ieder seniorlid is verplicht een bardienst te draaien. Eventueel kan dit afgekocht worden, maar dit heeft  geen voorkeur. Het is gezelliger en beter voor de club als het paviljoen zoveel mogelijk open is. Ieder seniorlid kan zijn/haar bardienst zelf inplannen via de website. 
  • verplicht baanonderhoud voor alle leden na elke speelperiode (= vegen), maar niet bij nat weer.