Instructie verantwoord alcohol schenken + belangrijke informatie

Instructie Verwantwoord Alcohol schenken (IVA)

Iedereen van VLTB is verantwoordelijk om zorg te dragen dat de wet- en regelgeving volgens de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (afgekort IVA) zoveel mogelijk wordt nageleefd.
In deze tijden waar controles verscherpen en subsidies teruglopen zijn wij als vereniging er zeker bij gebaat om een goed voorbeeld te geven, maar het ook te zijn!
Het is een wettelijke verplichting dat iedere barvrijwilliger een instructie verantwoord alcoholgebruik moet volgen. Daarom met klem een oproep aan alle leden die nog niet de IVA Instructie hebben gevolgd om jullie aan te melden voor de digitale cursus. Het kost u gemiddeld niet meer dan een half uur om de IVA cursus te doen. Je wordt gevraagd om een e-mailadres van VLTB in te vullen. Het certificaat wordt dan zowel naar jou als de vereniging gestuurd. Het e-mailadres is [email protected]
Wij rekenen op ieders medewerking en begrip aangaande deze problematiek.

Daarnaast vind je onderaan deze pagina uitleg over je bardienst en welke taken horen bij het draaien van een bardienst. 

Andere belangrijke informatie:

De arbeidsinspectie controleert regelmatig op de naleving van regels. Ook wij moeten met onze kantine zorgen dat aan de eisen wordt voldaan, daarmee worden vaak pittige boetes voorkomen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we onnodige risico’s moeten uitsluiten voor de gebruikers van de kantine. Eén van die risico’s wordt hieronder besproken.

K O O L Z U U R (kooldioxide - CO 2)

In ons paviljoen wordt bier getapt van het vat, dus er is ook koolzuur nodig. Deze koolzuurflesjes (klein en grijs van kleur) staan in het magazijn, rechts achter de ingangsdeur van het magazijn. Dit gas kan bij onkundig gebruik tot gevaarlijke situaties leiden.

· Kooldioxide is kleur- en reukloos
· Kooldioxide kan door inademing worden opgenomen in het lichaam
· Concentraties kooldioxide van 7 % veroorzaken hartkloppingen, hoofdpijn,           zwakte en spiertrekkingen
· Concentraties kooldioxide van 10 % en meer zijn dodelijk
· Langdurige blootstelling kan bevriezing veroorzaken.

Hierbij wat veiligheidstips:

1. Een cilinder moet rechtop aan de beugel met ketting worden vastgezet.
2. Een cilinder moet niet zonder reduceerventiel worden aangesloten.
3. Een cilinder mag niet worden blootgesteld aan warmtebronnen.
4. Toegangswegen tot deuren moeten altijd vrijgehouden worden.
5. Een koolzuurvoorziening moet door deskundigen worden gerepareerd (nooit zelf doen).
6. Een lekkende cilinder moet buiten het gebouw worden gezet ( weegt bijna niets )
7. Een storing altijd melden bij de ploegleider.

Instructie bardienstmedewerker.docx